​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Rok řemesel 2016

AMSP ČR vyhlásila dne 3. 11. 2015 na Dni podnikatelů ČR zahájení projektu „ROK ŘEMESEL 2016". AMSP ČR tím navazuje na vlastní aktivitu „Fandíme řemeslu!", v rámci které zviditelňuje jak řemeslné cechy a společenstva, tak konkrétní řemeslné počiny.

Rok 2016 bude v tomto směru zcela výjimečný a na desítkách akcí AMSP ČR představí řemeslo jako klíčový nástroj pro udržení obslužnosti regionů a venkova i zajímavou volbu pro mladou generaci. Seznámí spotřebitele s tím, jak posuzovat kvalitu řemeslné práce, zahájí odbornou diskusi nad systémem vzdělávání a naváže na diskusi dílčích úprav živnostenského zákona. Primárním cílem je posílit vnímání řemesla ve společnosti, stejně jako řemeslné příslušnosti v odborné veřejnosti. Aktivity budou úzce provázány s dlouhodobou činností AMSP ČR zaměřenou na rodinné firmy a podporu provozoven v malých obcích a ekonomicky slabých regionech.

 

Hlavní aktivity Projektu:

 • Do projektu bude zapojeno 23 řemeslných cechů a společenstev zastupujících 35 profesí (od stavebních řemesel až po potravinářsko-zemědělské profese).
 • Předkolem Roku řemesel 2016 byla vstupní mediální kampaň v deníku MFDNES formou seriálu zaměřeného na stavební řemesla v rozsahu jedné celostrany v termínu od 12.10 do 31.10.2015.
 • Další mediální kampaň pro potravinářsko-zemědělské profese se uskuteční v 2. čtvrtletí roku 2016 v závislosti na redakčním plánu MF Dnes.
 • Slavnostní vyhlášení Roku řemesel 2016 proběhlo na největší akci AMSP ČR v roce - Dni podnikatelů ČR - dne 3.11.2015 v pražském hotelu Ambassador za účasti téměř 600 hostů vč. médií.
 • AMSP ČR spravuje portál Rok řemesel 2016, který se od ledna 2016 stal rozcestníkem na nový hlavní řemeslný portál Mistři řemesel.
 • Vyhlášení Ocenění za řemeslný počin pro potravinářské spolky spolupracující v projektu Rok řemesel 2016.
 • Organizace cca 20 regionálních řemeslných akcí během roku organizovaných směřovaných na laickou i odbornou veřejnost (soutěže učňů, veletrhy, výstavy, ukázky živé práce apod.).
 • Zviditelnění největší stálé výstavy řemesel „Řemesla v pořádku" organizované Muzeem hl.m. Prahy na zámku ve Ctěnicích.
 • Realizace nezávislého průzkumu k řemeslům ve spolupráci s agenturou na výzkum trhu.
 • Řemeslné vzdělávání - aktivity zaměřené především na střední školství a rodiče žáků posledních ročníků ZŠ.
 • Legislativa řemesel - pokračování v aktivitách zaměřených na změnu živnostenského zákona.

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství, a za podpory Komerční banky a.s. (generální partner), Mediatel s.r.o. (marketingový partner) a skupiny MAFRA (mediální partner).