​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nový předseda ČSZM - KAREL PILČÍK

Dne 26. května 2016 se uskutečnilo jednání představenstva Českého svazu zpracovatelů masa, na kterém v návaznosti na dubnovou volební valnou hromadu proběhla volba předsedy ČSZM. Po deseti letech, během kterých svazu úspěšně předsedal Ing. Jaromír Kloud, tuto mimořádně odpovědnou a čestnou funkci převzal pan Karel Pilčík, předseda představenstva MP Krásno, a.s.

Karel Pilčík pro výkon své nové funkce získal velmi silný mandát a v tajné volbě byl ostatními kolegy v představenstvu svazu zvolen jednomyslně. Mezi priority Karla Pilčíka v nadcházejícím čtyřletém funkčním období patří posílení oblasti učňovského a odborného školství v oboru zpracování masa, pozitivní osvěta spotřeby masa a masných výrobků s důrazem na jejich kvalitu, efektivní spolupráce s úřady státní správy ČR a partnerskými organizacemi na národní i evropské úrovni a v neposlední řadě též rozšíření členské základny svazu o další malé a střední masozpracovatelské firmy včetně jejich postupného zapojení do svazových aktivit.

Dne 26. května 2016 se rovněž uskutečnila volební valná hromada Potravinářské komory ČR, jejíž součástí byla volba členů představenstva PK ČR. Karel Pilčík zde obhájil pozici v tomto řídícím orgánu PK ČR, ve kterém již během předchozího funkčního období zastupoval ČSZM.