​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

MEATING 2016 - předběžná pozvánka

MEATING 2016

VII. ročník tradičního setkání a školení zpracovatelů masa

Toto školení pod novým názvem navazuje na úspěšné předchozí ročníky, kdy svými odbornými přednáškami účastníky zaujali zejména: Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha), MVDr. Josef Kameník, CSc. (VFU Brno), Ing. Martin Klanica (SZPI), MVDr. Jan Váňa (SVS), Ing. Marta Nováková (SOCR ČR), Ing. Miroslav Koberna, CSc. (PK ČR ) a další přednášející.

Datum: 1. LISTOPADU 2016
Místo: OREA Hotel VORONĚŽ, Brno
Organizační garance: Český svaz zpracovatelů masa

Předpokládané zaměření školení:

  • Optimalizované postupy a novinky v technologii masné výroby
  • Standardy obchodních řetězců
  • Legislativní a technologické požadavky na konstrukční řešení a technické vybavení provozů
  • Legislativní a technologické požadavky na prodejny masa a masných výrobků
  • Základní školení středního managementu v masné výrobě
  • Obchod a marketing

Loňský ročník školení se po pětiletém pořádání v Berouně přesunul do hotelu OREA Hotel VORONĚŽ v Brně, který nabízí dostatečnou kongresovou i ubytovací kapacitu a výbornou dopravní dostupnost včetně parkování. Vzhledem k velmi pozitivním odezvám účastníků akce se ČSZM letos rozhodl navázat na loňský ročník a kromě názvu akce nemění úspěchem korunovanou strategii.
Jako každoročně bude i tentokrát součástí akce společenský večer, během kterého bude ČSZM udělovat významná ocenění pracovníkům masného průmyslu a rovněž bude vyhlašovat výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2016. Jedná se také bezesporu o vhodnou příležitost pro neformální setkání kolegů a obchodních partnerů.

Přesný program školení s pozvánkou a organizačními pokyny bude zveřejněn na těchto stránkách v dostatečném časovém předstihu.