​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Ocenění Řemeslný počin roku 2016 pro ČSZM

Dne 29. 9. 2016 u příležitosti konání veletrhu FOR GASTRO & HOTEL bylo Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky předáno Českému svazu zpracovatelů masa ocenění za řemeslný počin, konkrétně za udělování titulu „Mistr oboru 2016". Tento titul je prestižním oceněním ČSZM pro vybrané osobnosti za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa.

AMSP ČR letos vyhlašovala ocenění za řemeslný počin v rámci projektu Rok řemesel 2016. Cílem tohoto projektu je podpora profesních spolků a odborných škol, ocenění významných řemeslných počinů, zvýšení prestiže agrárně-potravinářských profesí ve společnosti, změny legislativy (živnostenský zákon), edukace spotřebitelů, medializace kvalitní řemeslné práce prostřednictvím nových webů (Mistři řemeselA teď česky) a podpora soutěží, výstav a ukázek profesních dovedností.