​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2016 - výsledky krajských kol

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera edukačně-společenské akce MEATING 2016 konané dne 1.11.2016 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2016.

Již devátý ročník soutěže byl zahájen 1. června 2016 a probíhal až do konce září 2016. Záštitu nad soutěží převzal ministr zemědělství, Ing. Marian Jurečka. Partnerem soutěže byla společnost Feschu. Přihlášeným prodejnám byly rozeslány propagační materiály týkající soutěže a prodejny pak měly možnost vystavit tyto propagační materiály jak na vchodových dveřích, tak i na prodejním pultu. Hodnocení prodejen probíhalo dvoukolově, přičemž během krajských kol byly všechny přihlášené prodejny navštíveny hodnotitelem ("tajným zákazníkem"). Hodnocení celostátního kola opět utajeným způsobem zajišťovala odborná hodnotitelská porota. V obou kolech soutěže se při hodnocení zohledňovala tato hlavní kritéria:

 • Hygiena prodeje
 • Plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
 • Šíře sortimentu
 • Úroveň prezentace sortimentu
 • Úroveň obsluhujícího personálu (zbožíznalství, vstřícnost, ochota)

Dále byla hodnocena tato pomocná kritéria:

 • Upoutávka na prodejnu, exteriér a vstup do prodejny
 • První dojem po vstupu do interiéru
 • Úroveň technického vybavení
 • Nabídka doplňkového sortimentu
 • Umístění propagačních materiálů
 • Nabídka a šíře sortimentu z kategorie regionálních výrobků, výrobků s označením KLASA, Regionální potravina, Česká potravina, Vyrobeno v České republice, Český výrobek (garantováno PK ČR), Česká cechovní norma, Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení původu nebo Chráněné zeměpisné označení, apod.
 • Celkové subjektivní hodnocení

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 50 prodejen ze všech 14ti krajů ČR. Z těch pak odborná porota vybrala následujících 14 finalistů:

Účastí v této soutěži měly přihlášené prodejny možnost prezentovat kvalitu sortimentu i celkovou úroveň prodeje. V neposlední řadě také prokázat vysoký standard poskytovaného servisu a jeho přínos koncovým spotřebitelům.


Vítězné řeznicko-uzenářské prodejny splňují zásady moderního prodeje i nadstandardní požadavky zákazníků. Jsou vysoce profesionální, důsledně dodržují hygienické normy, mají velký výběr kvalitních masných výrobků i odborně proškolený personál, který má přehled a dokáže na dotazy spotřebitelů adekvátně reagovat.


 

Celou fotogalerii ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM naleznete zde.

 

Video z předávání ocenění MEATING 2016.