​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší závěrečná práce VŠ studia v oboru zpracování masa v roce 2016

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 1.11.2016 v rámci slavnostního večera MEATINGu 2016 uděleno ocenění za nejlepší závěrečnou práci vysokoškolského studia v oboru zpracování masa v roce 2016.

Toto ocenění si z rukou pana Karla Pilčíka, předsedy ČSZM, převzala Mgr. Jolana Jílková za vynikající diplomovou práci s názvem Řemeslné a průmyslové zpracování masa: vliv na jakostní ukazatele vybraných masných výrobků. Pan Pilčík u této příležitosti uvedl:
Mgr. Jolana Jílková vystudovala Obor technologie potravin na Mendelově univerzitě v Brně (titul bakalář) a obor Bezpečnost a kvalita potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (magisterský titul). Letos zahájila na stejné univerzitě doktorský studijní program.
Cílem oceněné diplomové práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku řemeslného a průmyslového zpracování masa v závislosti na jakosti vybraných masných výrobků. Součástí práce bylo provedení fyzikálně-chemických laboratorních analýz tradičních českých masných výrobků (špekáčků, gothajského a šunkového salámu, jemných párků) a šunky kategorie výběrová. Celkem bylo analyzováno a vyhodnoceno 109 vzorků masných výrobků. Laboratorní vyšetření bylo zaměřeno na parametry chemického složení a naměřené hodnoty byly porovnány s požadavky národní legislativy.


 

Celou fotogalerii ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM naleznete zde.

 

Video z předávání ocenění MEATING 2016.