​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší učeň oboru v roce 2016

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 1.11.2016 v rámci slavnostního večera MEATINGu 2016 uděleno ocenění nejlepšímu učni oboru řezník-uzenář v uplynulém školním roce.

Pan Karel Pilčík, předseda ČSZM, předal toto ocenění za dosahování vynikajících výsledků při studiu jak v teorii, tak v praxi, ale také za přední umístění v odborných soutěžích panu Zdeňku Zbořilovi a následně uvedl:

Zdeněk Zbořil se narodil 3. března 1998 v Boskovicích. Vyučil se na SŠ Charbulova v Brně v oboru řezník - uzenář. Po 3 letech učení s výborným prospěchem absolvoval s vyznamenáním i závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia se účastnil soutěží v bourání masa a ve výrobě uzenářských produktů ať už v rámci školy či ve větších krajských soutěžích, vždy obsadil 1. nebo 2. místo. Na konci 3. ročníku se v dubnu 2016 ve Valašském Meziříčí zúčastnil mezinárodní soutěže v bourání masa masné výroby a v řeznické teorii. S přehledem tuto soutěž vyhrál a získal titul Nejlepší učeň oboru řezník - uzenář roku 2015/2016 v České republice. Nyní je studentem 1. ročníku denního nástavbového studia Podnikání v oboru, opět na SŠ Charbulova Brno.


 

Celou fotogalerii ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM naleznete zde.

 

Video z předávání ocenění MEATING 2016.