​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestná členství ČSZM za rok 2016 udělena!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 1.11.2016 v rámci slavnostního večera MEATINGu 2016 udělena čestná členství ČSZM.

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzaly tyto osobnosti: MVDr. Josef Borek (In memoriam), Ing. Tomáš Kutzendörfer a Ing. Arnošt Bajer.

 

Pan Karel Pilčík, předseda ČSZM, k těmto osobnostem uvedl následující informace: 

  • MVDr. Josef Borek se vyučil řezníkem, absolvoval střední vzdělání v oboru technologie masa a následně získal titul MVDr. na Veterinární škole v Brně. V masném průmyslu začal pracovat jako technolog a výrobní ředitel v masně Zlín, poté působil ve firmě Rabbit Trhový Štěpánov a.s. na postech výrobního ředitele a obchodního ředitele. Od roku 2005 pracoval ve firmě Krahulík jako výrobní ředitel a od roku 2008 se stal ředitelem výrobního provozu v Hodicích. V Českém svazu zpracovatelů masa zastával funkce člena a později i předsedy dozorčí rady. Josef Borek byl ve svém oboru odborník, který se neustále vzdělával a sledoval trendy a vývoj masného průmyslu jak v Evropě, tak i na dalších kontinentech. Jeho velkou láskou byla gastronomie, ve které byl také velký odborník a velký gurmán. Budeme na Josefa vzpomínat jako na čestného, poctivého a pracovitého kolegu. Čest jeho památce!
  • Když Ing. Tomáš Kutzendörfer v roce 1994 nastupoval do společnosti Animalco jako mladý zootechnik, asi nikdo nečekal, že tento tehdy mladík bez zkušeností v zahraničním obchodě pomůže významnou mírou Animalcu vyrůst v největšího dovozce a vývozce vepřového, drůbežího a hovězího masa v ČR a na Slovensku. Díky své zarputilosti, neúnavnému tahu na branku a ochotě učit se neustále nové věci se vypracoval v jednu z nejvýraznějších postav českého obchodu s masem a právem je uznáván jako obrovský profesionál snad všemi významnými výrobci a obchodníky s masem v celé Evropě. Na své cestě nikdy neztratil smysl pro fair play a umění vžít se do postavení jak dodavatele, tak konečného zákazníka. I když řeznický nůž musí být ostrý, on jako jeden z mála pochopil, že obchod musí zůstat kulatý.
  • Ing. Arnošt Bajer nastoupil do Jihomoravského průmyslu masného v roce 1984 na místo ekonomického náměstka podniku a v rámci zapracování se seznámil se všemi závody, jejich provozy i technologickými pracovišti. Díky svým vlastnostem - perspektivnímu myšlení, cílevědomosti a neústupnosti při prosazování dohodnutých záměrů, byl nejen cenným přínosem pro podnik, ale měl i tu nejlepší výbavu pro pozdější soukromé podnikání. Podnikat začal, jak jen to bylo možné - v roce 1990, nejprve v menším a později využil příležitosti rozjet podnikání na městských jatkách v Bučovicích. Díky jeho znalostem, pracovitosti, energii a ekonomickému rozhledu se nový podnik rozjel od nuly, a bez finančních problémů, a to platí až do dnešních dnů. Několik let působil i v představenstvu ČSZM a jeho aktivní práce zde byla velkým přínosem. Právem si zaslouží poděkování za dílo odvedené v oboru!

 

Celou fotogalerii ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM naleznete zde.

 

Video z předávání ocenění MEATING 2016.