​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

MEATING 2017 - předběžná pozvánka

MEATING 2017

VIII. ročník tradičního setkání a školení zpracovatelů masa

Toto školení navazuje na úspěšné předchozí ročníky, kdy svými odbornými přednáškami účastníky zaujali zejména: Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (SZÚ), Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha), MVDr. Josef Kameník, CSc. (VFU Brno), MVDr. Ing. Dana Třísková (MZe), MVDr. Jan Váňa (SVS), Ing. Miloš Kavka (SZPI) a další přednášející.

Datum: 24. ŘÍJNA 2017
Místo: OREA Hotel VORONĚŽ, Brno
Organizační garance: Český svaz zpracovatelů masa


Předpokládané zaměření školení:
  • Inovace v oboru zpracování masa
  • Trendy v retailu
  • Legislativní požadavky v oboru zpracování masa
  • Standardy obchodních řetězců

Loňský ročník školení MEATINGu se již podruhé konal v hotelu OREA Hotel VORONĚŽ v Brně, který nabízí dostatečnou kongresovou i ubytovací kapacitu a výbornou dopravní dostupnost včetně parkování. Vzhledem k velmi pozitivním odezvám účastníků akce se ČSZM i letos rozhodl navázat na loňský ročník a kromě letopočtu v názvu akce nemění úspěchem korunovanou strategii.

Jako každoročně bude i tentokrát součástí akce společenský večer, během kterého bude ČSZM udělovat významná ocenění pracovníkům masného průmyslu a rovněž bude vyhlašovat výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2017. Jedná se také bezesporu o vhodnou příležitost pro neformální setkání kolegů a obchodních partnerů.

Přesný program školení s pozvánkou a organizačními pokyny bude zveřejněn Českým svazem zpracovatelů masa v dostatečném časovém předstihu.