​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Ocenění Řemeslný počin roku 2017 pro ČSZM

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky předala Českému svazu zpracovatelů masa ocenění za řemeslný počin, konkrétně za udělování titulu „Mistr oboru 2017". Tento titul je prestižním oceněním ČSZM pro vybrané osobnosti za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa.

AMSP ČR letos vyhlašovala ocenění za řemeslný počin v rámci projektu Rok venkova 2017. Cílem tohoto projektu je podpořit rozhodující skupiny podnikatelů v obcích do tří tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově. Hlavním organizátorem projektu je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR, řemeslnými a zemědělsko-potravinářskými profesními spolky a zájmovými sdruženími podporujícími aktivity na venkově. Tyto subjekty chtějí svými aktivitami v letošním roce přispět k rozvoji podnikatelského ruchu na venkově, posílit tím jeho udržitelnost a v důsledku tak i vyváženost a nezávislost tuzemské ekonomiky.