​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

MEATING 2017 - poděkování

Jaké jsou nové informace a trendy? Na tyto otázky odpověděl již 8.ročník setkání pracovníků masného průmyslu MEATING 2017, který se konal v Brně.

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již poosmé dne 24. října 2017 v OREA Hotelu Voroněž v Brně. Konference, spojená se společenským večerem, se však letos poprvé zaměřila na nastupující generaci a tak i ocenění učni a studenti mohou svými poutavými příběhy nalákat novou krev do našeho oboru.

Ať už to bylo novým zaměřením, vhodně zvoleným odborným programem nebo atraktivním večerem plným ocenění nejúspěšnějších profesionálů z oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku, MEATING 2017 zaznamenal oproti loňskému ročníku nárůst posluchačů. Sešlo se zde přes 400 účastníků z firem i odborných škol z oblasti masného průmyslu, společenský večer navíc poctila návštěvou i řada vzácných hostů, například ministr zemědělství Marian Jurečka, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková a mnozí další. Jak odborný program, tak organizace a průběh večera získaly převážně pozitivní ohlasy.
Odpovědi vyznamenané mládeže, doplněné o rozhovor s rodiči jednoho ze studentů, byly zajímavým zpestřením slavnostního večera a možná i ukázaly cestu, jak mládež dostat k řemeslu. Dále mohli účastníci sdělovat své postřehy a přání různými způsoby, třeba lepením vzkazů na zeď přání a sdílení. Vážná přání se tu střídala s humornými, např. „Kdo zvedne ceny kvalitních masných výrobků po vzoru másla?", jeden z dalších spontánních vzkazů zněl: „Obchodníci říkali, že oni jsou ti, co inovují. Ale v maso zpracujícím průmyslu se také inovuje - co kdybychom více spolupracovali?".

Souběžně s touto oficiální náplní se v průběhu celého programu školení přirozeně uskutečnila řada neformálních setkání kolegů a obchodních partnerů z našeho oboru. Atmosféru odborné i společenské části MEATINGu si můžete připomenout prostřednictvím fotogalerie.


Český svaz zpracovatelů masa tímto děkuje:

  • účastníkům MEATINGu, kteří se letošního ročníku akce zúčastnili v rekordním počtu,
  • partnerům MEATINGu, s jejichž přispěním bylo možné školení v daném rozsahu uskutečnit (přehled partnerů naleznete v níže uvedeném souboru).

Mediálním partnerem MEATINGu v roce 2017 byl Časopis MASO.

Český svaz zpracovatelů masa se ještě v letošním roce začne věnovat přípravě 9. ročníku MEATINGu, který se uskuteční dne 30.10.2018. Těšíme se na naše společné setkání!

 

Celou fotogalerii z Meating 2017 naleznete zde.

 

Video z konference MEATING 2017.