​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2019 - zahájení 12. ročníku soutěže

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) letos organizuje již 12. ročník celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku. Partnerem ročníku je MASO-PROFIT s.r.o.

Soutěž je určena všem podnikatelům zabývajícím se prodejem masa a/nebo masných výrobků konečnému spotřebiteli na území České republiky na základě platného oprávnění.

Letos poprvé se bude soutěžit ve dvou samostatných kategoriích. Rozdělení prodejen do kategorií se bude řídit hlavně tím, kolik prodejen celkem jejich provozovatel provozuje. Do kategorie „Nezávislý trh" spadají provozovatelé s max. pěti prodejnami. Tyto prodejny musí mít vlastní samostatný vchod pro zákazníky z veřejného prostranství a nesmí být umístěny v obchodním centru ani v rámci jiné prodejny. Do kategorie „Prodejní sítě" spadají provozovatelé s více než pěti prodejnami na území ČR. Tyto prodejny naopak mohou být umístěny v obchodních centrech apod. Provozovatelé z kategorie „Nezávislý trh" mohou do soutěže přihlašovat své prodejny bez početního nebo regionálního omezení. Kdežto provozovatelé z kategorie „Prodejní sítě" mohou do soutěže přihlásit v každém kraji ČR maximálně jednu svoji prodejnu dle vlastního výběru.

Poplatek za účast v soutěži je stanoven ve výši 500,- Kč za každou přihlášenou prodejnu v kategorii „Nezávislý trh", resp. 1.000,- Kč v kategorii „Prodejní sítě". Nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení hodnocení každý provozovatel z ČSZM obdrží ke každé jím přihlášené prodejně profesionálně zpracovanou zprávu o výsledcích tohoto hodnocení, které provede nezávislá agentura.Přihlášení prodejen do soutěže není podmíněno členstvím jejich provozovatelů v ČSZM! Přihlášky prodejen do soutěže bude možné zasílat na ČSZM v termínu do 31.5.2019.

Nejprve proběhne krajské kolo soutěže a následovat bude celostátní finále. Vítězné prodejny budou slavnostně vyhlášeny 22. 10. 2019 v rámci konference MEATING 2019 v hotelu Voroněž v Brně. Zde budou v obou kategoriích oceněni vítězové krajských kol a prodejny s nejvyšším bodovým hodnocením v dané kategorii získají čestný titul Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019. Tyto prodejny navíc od partnera soutěže, společnosti MASO-PROFIT, obdrží atraktivní ceny.

Vyhlášeni také budou tzv. „sympaťáci za pultem", což je doplňkové ocenění pro personál jedné vybrané prodejny s nejlepším dojmem na hodnotitele a hodnotitelskou porotu.

Cílem soutěže je podpořit špičkové prodejny masa a uzenin. Jedná se o ocenění určené řezníkům od řezníků. Hlavní důraz při hodnocení je kladen na celkovou organizaci a hygienu prodeje, úroveň personálu, šíři a rozmanitost sortimentu, vybavení prodejny a v neposlední řadě dodržování platných předpisů.

Provozujete řeznictví a máte se čím pochlubit? Nebojíte se srovnání s konkurencí? Pak je tato soutěž určena právě Vám!

 

Jan Katina
výkonný ředitel ČSZM

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019 - manuál
Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019 - pravidla
Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019 - přihláška pro kategorii Nezávislý trh
Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2019 - přihláška pro kategorii Prodejní sítě