​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Volba předsedy ČSZM

Dne 30. května 2019 byl do volené funkce předsedy Českého svazu zpracovatelů masa většinou hlasů členů představenstva opět zvolen pan Karel Pilčík.

Komunikaci s ČSZM můžete i nadále zajišťovat prostřednictvím pracovníků svazového sekretariátu.