​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Evropský svaz zpracovatelů masa (CLITRAVI)

 

www.clitravi.com

 

Posláním Evropského svazu zpracovatelů masa je sloužit potřebám masozpracovatelského průmyslu a hájit jeho zákonné zájmy. Při této činnosti pokrývá širokou škálu vyráběných produktů, které odrážejí různé evropské kulinářské kultury a stravovací návyky. Od roku 1958 zastupuje organizace CLITRAVI společné zájmy zpracovatelů masa, zvláště ve vztahu k evropským zákonům. Převážná část její činnosti je zaměřena na monitorování a ovlivňování legislativy EU.

 

Evropský svaz zpracovatelů masa je řízen Řídící radou a jejím operativním orgánem Stálým výborem v čele s prezidentem a zastupujícím viceprezidentem.

 

CLITRAVI je zastřešující organizací pro všechny národní organizace a společníky členských států Evropské unie. Společně vytvořená ekonomická síla je značná: 12.792 společností se 328.906 zaměstnanci, ročním obratem € 56,3 miliard a celkovou roční produkcí masa a masných výrobků 10,16 miliónů tun.

 

Evropský svaz zpracovatelů masa je neustále přítomen při obhajobě a prosazování zájmů tohoto odvětví ve vztahu ke všem návrhům Evropské unie týkajícím se masozpracovatelského průmyslu. Proto je v nepřetržitém kontaktu s Evropskou komisí a dalšími unijními institucemi. CLITRAVI zastřešuje téměř výhradně nákup, zpracování a prodej masa a masných výrobků, ze svých zájmů tedy vyčleňuje například i jatečnictví a je aktivní zejména v následujících oblastech:

  • ekonomika: dodávky surovin, vývoj Společné zemědělské strategie, realizace dohody GATT
  • hygiena a zdravotní nezávadnost potravin
  • technické otázky: přídavné látky, značení & etikety, kvalita, ochrana životního prostředí

 

Za účelem zajištění plnohodnotné činnosti ve výše uvedených oblastech jsou uvnitř Evropského svazu zpracovatelů masa vytvořeny tři pracovní skupiny sdružující odborníky a experty z národních členských organizací. Jejich úkolem je zajistit, aby všechny názory CLITRAVI byly zveřejňovány a aby veškeré návrhy předkládané Řídící radě byly podloženy skutečně reprezentativními, odborně formulovanými názory.
Tyto pracovní skupiny jsou:

  • Suroviny
  • Zdraví zvířat a veřejnosti
  • Technické a legislativní záležitosti

 

CLITRAVI je společníkem Evropské federace potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) a udržuje pravidelné kontakty se svými sesterskými organizacemi v masozpracovatelském řetězci uvnitř i vně EU (UECBV, a.v.e.c., atd.)