logo Welfare

logo Welfare

     Hlavní strana     

Logo ČSZM

 

 

Welfare - Vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

 

Ministerstvo zemědělství udělilo Českému svazu zpracovatelů masa akreditaci k pořádání kurzů odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat.

 

Akreditace byla udělena v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a s vyhláškou o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání. ČSZM je oprávněn pořádat kurzy odborné přípravy se zaměřením jen na úkony související s porážením velkých jatečných zvířat (prasat, skotu, ovcí, koz a koní).

 

ČSZM pořádá kurzy:

  • Pro zaměstnance členských subjektů ČSZM bez zvláštního poplatku za účast v kurzu. Tyto kurzy je ČSZM oprávněn zajišťovat v místě provozu jatek svých členských subjektů.
  • Pro ostatní zájemce po úhradě poplatku za účast v kurzu (ve výši 3.000 Kč/os. bez DPH). Tyto kurzy je ČSZM oprávněn zajišťovat pouze ve svých vlastních učebnách na adrese Libušská 319, 142 00 Praha 4 - Písnice.

 

Termíny kurzů odborné přípravy se uskutečňují na základě individuální dohody s jednotlivými zájemci. Termín konání kurzu je vždy se zájemci projednán a oboustranně potvrzen. V případě zájmu o účast v kurzu odborné přípravy vyplňte elektronickou přihlášku. Pro další informace kontaktujte ČSZM (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

     Akreditace ČSZM     

Logo ČSZM

 

 

Akreditace ČSZM

 

Akreditace ČSZM se nevztahuje na úkony související s porážením drůbeže a králíků (ohledně kurzů v této oblasti kontaktujte Sdružení drůbežářských podniků, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

     Přihláška     

Logo ČSZM

 

 

Přihláška

 

Osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách podle článku 21 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování

 

 

Vzdělávání se vztahuje:

  1. na tyto kategorie zvířat: prasata, skot, kozy, ovce, koně
  2. na tento typ zařízení: čerstvé maso – jatky
  3. na tyto činnosti:
    1. manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním,
    2. znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.

Pro nečlenské subjekty je účast na kurzu zpoplatněna ve výši 3.000 Kč za osobu bez DPH.