• Český svaz zpracovatelů masa
  Český svaz zpracovatelů masa

   je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků...

  Přečtěte si více
 • Hlavním posláním Svazu
  Hlavním posláním Svazu

  je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství...

  Přečtěte si více
 • Svaz podporuje a chrání
  Svaz podporuje a chrání

  oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Prosazuje rozvoj a obhajuje postavení svých členů...

  Přečtěte si více

Autor: MVDr. Petra Mačáková, Ph.D. a doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

 

Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do provozoven stravovacích služeb musí být doprovázeny informacemi o potravinách (čl. 6, nařízení č. 1169/2011). Poskytování informací o potravinách představuje základ, který umožní spotřebiteli informovaný výběr potravin a následně jejich bezpečné použití.

 

Informovaný výběr potravin vychází z údajů o složení potraviny, o podmínkách uchování potraviny a její trvanlivosti (údržnosti), bezpečného použití i výživových vlastností. Důležitá je rovněž informace umožňující zjistit totožnost každé konkrétní potraviny. Cílem poskytování informací o potravinách je také dosažení volného pohybu legálně vyráběných a na trh uváděných potravin v rámci EU.

 

Za informace o potravině odpovídá provozovatel potravinářského podniku (PPP), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh (čl. 8, nařízení č. 1169/2011). PPP zajistí, aby v podnicích, které řídí, splňovaly potraviny požadavky právních předpisů o poskytování informací o potravinách a příslušných vnitrostátních předpisů týkajících se jejich činnosti. PPP rovněž kontrolují plnění těchto požadavků.

 

Tyto výše uvedené podmínky o poskytování informací o potravinách se týkají také masa a masných výrobků. Cílem předkládané publikace je popsat přehlednou formou zásady poskytování informací spotřebitelům při výběru masa a masných výrobků, jak je vymezuje evropské i české potravinové právo. Publikace je určená PPP na úseku zpracování masa, velkoobchodního i maloobchodního prodeje potravin, pracovníkům kontrolních orgánů, studentům středních a vysokých škol, stejně jako i zájemcům z řad spotřebitelů. Vznik publikace inicioval Český svaz zpracovatelů masa.

 

 

Logo MZE

Tvorba publikace byla podpořena ze státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu pro nestátní neziskové organizace.

Publikace nemusí vyjadřovat stanovisko donora.

 

 

Publikaci je možno získat cestou sekretariátu ČSZM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Zkrácený náhled publikace:Chcete se stát členem?

Český svaz zpracovatelů masa

Hlavním posláním Svazu je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství...

Volejte  234 697 755 Nebo se registrujte