Kalendář akcí
<< červen 2018 >>
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Akce mesíce
Aktuální ceny masa
hledat

cz en 

  • Aktuální dění
  • ČSZM
  • Pro členské subjekty
  • Média
  • Odkazy
  • Kontakt

ČSZM 

Kde jsme členy

Potravinářská komora České republiky (PK ČR)

Potravinářská komora České republiky (PK ČR)

Dne 28. června 2000 vznikla rozhodnutím Valné hromady zakládajících členů Potravinářská komora České republiky jako Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Valná hromada byla svolána z podnětu rozhodujících oborových potravinářských společenstev a významných samostatných podnikatelských subjektů.

PK ČR reprezentuje cca 85% podnikatelských subjektů z oblasti výroby potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Je řízena představenstvem komory s jejím operativním orgánem Radou představenstva v čele s prezidentem a zastupujícími dvěma viceprezidenty. Na činnost dohlíží Dozorčí rada.

Potravinářská komora plní funkci nevládní organizace pro všechny obory potravinářské výroby a zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem ve svém oboru působnosti vůči orgánům státní správy a obdobným nevládním organizacím v zemích Evropské unie. Je hlavním koordinátorem připomínkových řízení všech legislativních, rozborových, statisticko-informačních materiálů řešících potravinářskou problematiku nebo ji ovlivňující.

Založení jednotné organizace českých potravinářů a zpracovatelů zemědělské produkce představuje významnou integrační změnu v dosavadní struktuře potravinářských společenstev, svazů případně sdružení v rámci potravinářského průmyslu České republiky, která tuto oblast aktivit nevládních organizací reprezentujících podnikatelskou sféru přibližuje existujícím strukturám v zemích Evropské unie. Důvodem je mimo jiné snaha vytvořit partnera k obdobným uskupením v zemích Evropské unie a Evropské federaci potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA). PK ČR rovněž udržuje intenzivní spolupráci jak s Agrární komorou České republiky, tak i Ministerstvem zemědělství České republiky a jeho orgány, za účelem dosažení objektivnějšího hodnocení problematiky a zájmů jednotlivých podnikatelských subjektů prostřednictvím oborových potravinářských a zpracovatelských společenstev na úrovni rovnocenných partnerských vztahů.

Zahraniční spolupráce Potravinářské komory navazuje na již započatou spolupráci Potravinářského sdružení České republiky a dále aktivity jednotlivých členů, které jsou uskutečňovány prostřednictvím specializovaných agentur a osobností.

Rozhodujícím partnerem je i nadále konfederační nevládní organizace sdružující všechny nevládní organizace potravinářů zemí EU 15 – CIAA – Confederation of the food and drink industries of the EU. Prostřednictvím této organizace PK ČR dostává veškeré informace potravinářského charakteru, směrnice a nařízení EU, informace o připravovaných změnách a možnosti napojení na podpůrné finanční programy Evropské komise. Zástupci PK ČR jsou členy výborů EU a v rámci pravomocí, které jsou ČR dány jako přidružené zemi čekající na vstup do EU, se zúčastňují jednání.

Další informace  zpět  
kontakt  |   pro média  |   mapa stránek

Copyright © 2000 - 2006 ČSZM.